// // //
Siirry suoraan sisältöön

Yritykset Tarvitsevat Tukea Työelämän Muotoilussa -Smartteri

  • tehnyt
Yritykset tarvitsevat tukea työelämän muotoilussa. Kehityskonsultti tukee muutoksessa.

Yritykset tarvitsevat tukea työelämän muotoilussa. Ratkaisukeskeinen työorganisaatioiden kehityskonsultti Johan Moilanen Smartterilta auttaa yrityksiä monipuolisten kehitysprojektien läpiviennissä. Suomen Muotoilusäätiön tuore yrityskumppani on ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisija, jonka intohimo on auttaa yrityksiä viemään kehitysprosessit tehokkaammin läpi jalkauttaen samalla uudet toimintamallit. Johanilla on itse yli 20 vuoden kokemus logistiikka- ja teknologiakehitysprojekteista. Haastattelimme Johania hyödyistä, joita ulkopuolinen kehityskonsultti tuo yritykseen.

POSTED ON  BY HELI PÖYRY TAGGED DESIGN FOUNDATION FINLANDJOHAN MOILANENLAHTIMUOTOILUMUOTOILUPROJEKTIMUOTOILUSÄÄTIÖPALVELUMUOTOILUSMARTTERITUOTEKEHITYSYHTEISTYÖYRITYSKEHITYS


smartteri2

Yritykset tarvitsevat tukea työelämän muotoilussa

Työskentelymallin organisointi on avainasemassa kaikessa yrityksen kehitystyössä. Mikäli yhteinen kehitysmalli uupuu, voi sekin olla toiminnan kehittymisen este tai ainakin vaikeuttaa ja hidastuttaa kehitysprojektien läpivientiä. Yhteistyö usein lähteekin liikkeelle yhteisen työskentelymallin määrityksestä, jossa punnitaan olemassa olevat resurssit ja osapuolien tärkeys projektissa.


Miksi kehityskonsultin palkkaaminen on kannattavaa projekteihin?

Usein uusissa projekteissa yrityksen sisällä palkataan projektityöntekijä, jonka ympärille määritetään asiantuntijat ja johtoryhmä projektin ympärille. Tämä prosessi voi olla kallis ja hidas toimintamalli yritykselle. Riski on myös rekrytoinnin onnistumisessa ja muuttuvan toimintaympäristön tuomissa haasteissa. Strateginen suuntaus markkinoilla on, että yritysten täytyy pystyä jatkuvasti nopeampaan ja tehokkaampaan tuotekehitykseen. Hyvä ja turvallinen vaihtoehto on ottaa projekteihin ulkopuolinen asiantuntija projektikonsultin muodossa vastaamaan kehitysprojektin läpiviennistä. Tilapäinen vaihtoehto ei sido liikaa resursseja, mutta on nopea vaihtoehto kehitystyöhön.

Miten hyödynnät muotoilua yrityskonsultoinnissa/kehitysprojektien läpiviennissä?
Muotoilun prosessi on hyvin toimiva kaikessa tuotekehityksessä. Jokaisen kehitysprojektin läpivientiin kuuluu monia vaiheita, joita voidaan lähestyä muotoilun menetelmillä. Haastattelussa tutustuimme Suomen Muotoilusäätiön käyttämään projektityöskentelymalliin, jonka totesimme toimivan hyvänä ohjenuorana yrityksillekin. Tärkeänä osana projekteja on vastuuhenkilö, joka koordinoi projektin läpiviennin. Johanille projektien läpivienti on omaa ydinosaamista Smartterissa.

muotoiluprojekti kuvitus
Ohessa kuva Suomen Muotoilusäätiön muotoiluprojektien projektityömallista. Kehitystyössä harvoin on pikavoittoja. Se on määrätietoista työskentelyä kohti haluttua päämäärää sisältäen monia eri vaiheita. Hyvä projektinjohtaja tunnistaa tarvittavat resurssit eri vaiheisiin ja osaa ajatella tehokkaasti ja monipuolisesti yhdistäen tarvittavaa osaamista.

Kehityskonsultin yksi tärkeimmistä tehtävistä usein on olla yrityksen sisäinen tulkki
Viestintä on tärkeä osa työkulttuuria. Ihmiset työyhteisössä saattavat ymmärtää asiat eri tavalla omasta katselukulmastaan. Hyvä kehityskonsultti osaa taitavasti ohjeistaa ja koordinoida kehitystyötä kaikkien osapuolien näkökulmasta kohti yhteistä tahtotilaa. Selkeä viestintä, osallistaminen ja tiedon hierarkisointi säästää myös yrityksen resursseja ja kallista aikahukkaa. Yritykset tarvitsevat tukea työelämän muotoilussa.

Visualisointi kehitystyön apuna pitäisi olla tärkeämmässä roolissa
Me kaikki olemme työelämässä kohdanneet projektioppaita, ohjesääntöjä ja kirjasia yrityksen kehitystoimenpiteistä. Työelämän ja projektien hektisyys johtaa siihen, että tärkeä sisältö ei saata tavoittaa kohdeyleisöänsä liian pitkillä sanomilla tai tiedon sisäistäminen voi viedä turhan paljon aikaa. Niin kuin kuluttajamarkinoinnissa, on yritysten sisäisessä kehitystyössä hyödynnettävä nopeampaa ymmärryksen luomista aiheesta kun aiheesta. Tässä hyvänä keinona on käyttää enemmän jatkossa visualisointeja ja kuvituksia sanojen sijaan. Erilaisten symbolien käyttö onkin selvästi lisääntynyt kaikessa viestinnässä.

Kysyimme Johanilta mikä muotoiltu esine hän olisi ja miksi?
Johan vastasi, että olisi jokin Alvar Aallon suunnittelemista monikäyttörakennuksista, koska niissä on otettu huomioon ihmiset, elämä, tunteet ja funktionaalisuus. Samanlailla kun hänen omassa toiminnassaankin konsulttina.


smartteri3

Johan asuu Lahdessa, mutta työskentelee ympäri Suomea. Vastapainoa ajatustyölle tuo oma perhe sekä laskettelu- ja pyöräilyharrastus. Smartterin toimipiste sijaitsee Lahden Tiedepuistossa.