Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntija ja konsultointi palvelut

Ratkaisukeskeinen konsultti tuo ratkaisuja yritystoimintaan. On kannattavaa tehostaa ja kehittää yritystä, kuin myös varautua tulevaisuutta varten. Mikä on paras konsultti tuottamaan juuri teille lisäarvoa? Ratkaisukeskeinen konsultti tukee yritystä kehityksessä ratkaisuilla, jotka auttavat päivittäisessä tekemisessä.

Syy-yhteyksien analysoinnilla saadaan paremmin selville yrityksen operatiivinen mekaniikka, kuin myös vaikutukset yrityksen toimintaan. Ratkaisukeskeisellä konsultoinnilla päästään esimerkiksi projektijohtamisessa nopeammin ongelman selvityksessä etenemään. Ratkaisukeskeisyys antaa työvälineet yritykselle kuinka tulkita talouslukuja tai miten saada esimerkiksi lisärahoitusta. Sisäisäisen raportoinnin kehittäminen on konkreettinen asia, jonka hyöty päätöksentekoon on konkreettinen kun se on tehty oikein. Esimerkiksi kirjanpitäjän rooli ei ole liiketoimintalähtöisten asioiden tukeminen tai suunnittelu, vaan talouslukujen tuottaminen ja hallinnointi. Smartteri antaa tukea myös päätösten tekoon yritystoiminnassa.

Tuomme ja luomme yhdessä tilanteeseen sopivia tekniikoita yrityksen ja esimerkiksi työntekijöiden avuksi tapauskohtaisesti ja siten olla väylä uuteen kehitykseen ja ennen kaikkea toiminnan selkeyttämiseen ja tehostamiseen. Samoja tekniikoita voidaan hyödyntää myös yrityksen omatoimisessa jatkokehityksessä. Yrityskohtainen soveltaminen sekä syvä operatiivinen ammattiosaaminen on yhteydenoton päässä, jolla saatte palvelut erottautumaan muista palveluntarjoajista.

LOGISTIIKKA, TIETOJÄRJESTELMÄT, PROSESSIT, MYYNTI JA MARKKINOINTI, VERKKOKAUPPA, SÄHKÖISET PALVELUT, TOIMITUSKETJUT, TIETOHALLINTO

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT, KILPAILUTUKSET, TUOTANTO, TYÖNJOHTO, LEAN, ORGANISAATIO, TIIMITYÖ, KOULUTUKSET.

Liiketoimintakehityksen apuna Smartteri konsultointitoimisto Smartteri ratkaisukeskeinen konsultti.

3500€ sis alv24

Ratkaisun kehitys rajatulle alueelle

Sisältää kulumaksut 2 lähikäynnille sekä aloituskokoukset 3 kpl myös johtoryhmä.

  • Ongelman analysointi sovitulle alueelle
  • Ratkaisuvaihtoehdot ja dokumentointi

Johtoryhmätyöskentely ja konsultointi 150€ tunti

Asiantuntijatyö 85€ tunti

  • Lisäkilpailutukset tai ratkaisuun kuulumaton projektityö 
  • Alueeseen kuulumattomat lisäselvitykset 

Ratkaisukeskeinen konsultti Palveluita

Kehityksen apuna käytetään tilannekartoitusta. Selvityksessä tutustutaan yrityksen toimintaan ja prosesseihin sekä muodostetaan toiminnasta nykyhetken kokonaiskuva. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään kehitystarpeita ja pullonkauloja. Miksi jotain tapahtuu, ilmenee vasta selvityksen avulla kun syy-yhteydet selvitetään ja päästään keskittymän itse toimintaan ja juurisyihin joihin perehdytään tarkemmin selvityksen jälkeen. Yritys voi selvityksen jälkeen jatkaa joko omatoimisesti asioiden ratkaisua tai tilata lisäpalveluna konsultointia havaittuihin kehityskohteisiin. Tässä auttaa liiketoimintakehityksen apuna Smartteri konsultointitoimisto ja fiksut yrityskohtaiset ratkaisut.

Konsultoinnissa asiakas päättää aina lopputuloksen ja suunnan kuinka etenee, mutta saa kattavan valikoiman vaihtoehtoja oman toimintansa ja päätöksen tekonsa tueksi. Konsultoidut ratkaisut ovat keinoja hyödyttää ja parantaa yrityksen toimintaa, joista yritys päättää aina itsenäisesti oman johtamismallin mukaisesti. Konsultointi on aina riippumatonta ja tarjoaa vaihtoehdon ulkopuolisen silmin nähtynä. Asiantuntijan avulla yritys säästää omia resursseja ja konkreettisesti aikaa ja rahaa tilatessaan konsultoinnin palveluntuottajalta verrattuna itse suoritettuun projektiin.

Yritystä tai henkilökuntaa sparrataan valitun aiheen mukaisesti. Yritystoiminnan nykytilaa peilaten, keskustellaan haasteista ja mahdollisista kehityspoluista sekä luodaan yhdessä uusia ratkaisuvaihtoehtoja sparrauksen keinoin yritykselle. Yrityssparraus on kevyempi vaihtoehto konsultoinnille ja voidaan toteuttaa myös jatkuvana palvelusopimuksena. Palvelu soveltuu aloitteleville yrittäjille, kuin myös kasvaville Pk-yrityksille alasta riippumatta. Yrityssparrauksessa yritys on keskiössä ja suorittava osapuoli. Yrityssparrauksen hyöty konkretisoituu yritykselle kun sparrauksen aikana käsiteltyjä aiheita saadaan vietyä käytäntöön.

Oli palvelu minkälainen tahansa tai järjestelmäkilpailutus, Smartterin kokemuksella säästätte aikaa ja vastoinkäymisiä. Kilpailutukset toteutetaan minimoiden mahdolliset yllätykset kun toimittaja on valittu. Toimivat prosessit ja luotettava yritysjohto tuo turvaa yritykselle, mutta myös turvaa työntekijöille. Sen vuoksi on oleellista tehdä oikeat päätökset kilpailutuksessa kerätyn tiedon perusteella. Aina ei ole aikaa selvittää perusteellisesti tai vertailupohjaa mihin verrata. Tässä työssä Smartteri on erinomainen vaihtoehto.

Kun yllättävä johtajan Exit tapahtuu, paikan täyttäminen vaatii aikaa ja kykyä toimia muutoksen jälkeen. Rekrytointiprosessit ovat pitkiä ja vaativia, minkä vuoksi on kannattavaa täyttää syntynyt tyhjiö vuokrajohtajalla. Pitkään rekrytointiprosessiin Smartteri tuo helpotuksen yritykselle tarjoamalla vuokrajohtaja konseptin palveluna. Yritys vuokraa vuokrajohtajan palvelun sovituksi määräajaksi Smartterilta. Vuokrajohtajan vastuut ja velvoitteet sovitaan tapauskohtaisesti. Palvelun avulla yritys varmistaa toiminnon vakaan toiminnan muutoksen aikana ja yrityksen organisaation jatkuvan toimimisen muutoksessa rekrytointiprosessin aikana. Pyydä johtajapalveluista paras konsultti tarjous.

Smartteri etsii teille kansainväliset ja kotimaiset myyntikanavat tuotteillenne. Olkoon se uusi innovaatio, maahantuotu tuote tai haluatte vientiä erikoiskaupan alalle tuotteellenne. Olkaa yhteydessä ja kysykää lisää palvelusta. Palvelu on komissioperustaista ja perustuu sovittuun toimeksiantoon tai sopimukseen. Smartteri tekee alkuvaiheen, potentiaalisten asiakkaiden kartoituksesta ensimmäisiin kontakteihin. Lopputulemana on valmis toimitus- tai myyntisopimus asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen voitte joko pitää avainasiakasyhteistyön itsellänne ja jatkaa toimintaa tai ulkoistatte yhteydenpidon Smartterille. Tämä on vallan toimiva ratkaisu jos toimintatavat ulkomaankaupassa eivät ole tuttuja tai kielitaito ei tunnu itsellä riittävältä.