Liiketoimintakehityksen apuna Smartteri

Mistä liiketoimintakehitys apu tai kuinka kehittää yritystä? Mistä yrityskehitykseen apua? Miten saada parempi tulos aikaan? Smartteri tuottaa yrityskonsultoinnin avulla ratkaisuja päivittäiseen tekemiseen. Olet yksityisyrittäjä, konepaja, kuljetusliike tai tukkutoimintaa harjoittava yritys tai yrityksen johtaja/päällikkö. Haluatte kehittää henkilöstöä, mutta mikä sopisi siihen parhaiten? Haluatte tehostaa tuottavuutta yrityksessänne, mutta miten se tapahtuu ja mitä pitäisi kehittää? Kuulette jatkuvasti että tietojärjestelmä on huono, mutta kuinka parantaa sitä tai missä oikeasti on vika? Smartteri auttaa syy-yhteyksien löytymisessä ja niiden avaamisessa. Fiksuina ja kustannustehokkaina ratkaisuina. Yhteystiedot -sivun lomakkeella voitte kysyä teidän mieltä askarruttavasta aiheesta ja pyytää yhteydenottoa. Kaikkeen ja monipuoliseen liikkeenjohdonkonsultointiin sekä liiketoimintakehitykseen apua Smartterilta.

Esimerkkipalveluita

 1. Tilannekartoitus – liiketoimintakehitys apu, tutustutaan yrityksen toimintaan ja prosesseihin sekä muodostetaan toiminnasta nykyhetken kokonaiskuva. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään kehitystarpeita ja pullonkauloja.
 2. Suunnittelu- ja kehityspalvelua – prosessit – Tilannekartoituksen jälkeen tai jo ennalta tiedettyyn pulmaan, suoritetaan prosessien uudelleensuunnittelu konsultaationa.
 3. Apua liiketoiminnan kehittämiseen – Yritystä konsultoidaan sparraamalla yritystoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta peilaten ja luodaan uusia kehityspolkuja yritykselle fiksuja ratkaisuja apuna käyttäen.
 4. Organisaation johtamisen kehitys ja valmennus – Luodaan konsultoinnin avulla käytännöt ja raportointimallit sekä mittaustavat yritykselle johtamisen työkaluiksi.
 5. Apua henkilöstöjohtamiseen – Konsultoidaan resursointiin ja työsopimuksiin liittyvissä asioissa.

Palveluehdot

Kuvaus

Smartteri tuottaa yrityspalveluita sekä henkilökohtaista että toimintaa tukevia asiantuntijapalveluita ja konsultointia liiketoiminnan- sekä operatiivisen toiminnan pyörittämiseen. Konsultoinnin ja asiantuntijatyön päätavoite on saattaa yritys oikeaan suuntaan antamalla fiksuja ratkaisuehdotuksia konsultoinnin lopputulemana aina yrityskokoon ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Ehdot

 1. Asiakasyritys vastaa itse omasta päätöksenteostaan ja tekee omat päätökset konsultoinnin aikana tulleiden suositusten toteutuksesta ja toteutustavasta.
 2. Asiantuntijatyö tai konsultointipalvelu hinnoitellaan joko kiinteällä budjetti-, palveluhinnalla tai hinnaston mukaisella tuntihinnalla toteuman mukaan.
 3. Asiakas ja Smartteri sopivat kirjallisesti projektityön toimintatavat ja tavoitteet ennen työn aloitusta. Toimintatapojen liite eli projektikuvaus on liitetiedostona asiakkaan tarjouksen mukana. Liitteessä sovitaan seuraavaa; vastuuhenkilöt, aikataulut, raportointi ja kokousaikataulut.
 4. Asiakas hyväksyy tarjouksella annetun ja projektikuvauksella kuvatun työskentelymallin ja sovitun raportointitavan, mikäli sellaisesta on sovittu.
 5. Asiakkaan tilausvahvistus palvelulle vaaditaan aina kirjallisesti, joko vastaamalla hyväksyvästi tarjoussähköpostiin tai allekirjoittamalla tarjousdokumentti ja lähettämällä se skannattuna takaisin päivämäärällä varustettuna.
 6. Tilatun asiantuntijapalvelun voi perua ennen sovittua aloitusajankohtaa. Palvelun perumisesta Smartterilla on oikeus periä 20% +alv koko projektin aikaisesta sovitusta budjetista tai vähintään 390€ + alv, jos kiinteää hintaa ei ole sovittu.
 7. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää jo aloitettu työ. Keskeytetystä työstä laskutetaan jo siihen saakka kertynyt palveluhinta. Tai vähintään 20% + alv koko budjetista tai 390€ + alv, jos kiinteää hintaa ei ole sovittu.
 8. Laskun toimitustapa on joko sähköpostilla PDF tai sähköisenä laskutuksena asiakkaan verkkopalveluun toimitettuna.
 9. Laskutusehtona 14 vrk ja ensimmäinen laskutus tapahtuu 14 vrk projektin aloituksesta säilyttäen 14 vrk laskutusrytmin.
 10. Maksamattoman laskun maksumuistuksen kulu on 50€ ja maksamattoman laskun viivästyskorko 8,5%.
 11. Maksamaton asiakaslasku keskeyttää asiantuntijatyön ja konsultoinnin välittömästi, kunnes lasku on maksettu asianmukaisesti.
 12. Laskun reklamaatioaika on 7 vrk.
 13. Smartteri omistaa kaikki asiantuntijatyössä syntyneen aineiston ja konsultoinnin aikana syntyneiden ratkaisujen oikeudet.
 14. Smartteri säilyttää asiakkaalta saamaa tietoaineistoa turvatusti 12 kk ajan ennen aineiston poistamista ja projektitietojen sulkemista.
 15. Smartteri säilyttää projektien dokumentoinnin ja projektiraportit omassa työarkistossa
 16. Smartteri ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan omaa suostumusta, mikä on voitu kerätä digitaalisesti tai sähköpostitse asiakasyhteistyöviestinnän avulla.
 17. Smartteri noudattaa hyvää asiantuntija- ja konsultointitapaa.