Konsultti vai asiantuntija?

  • tehnyt

Kuinka teidän yritys valitsee avuntuojan? Onko se konsultti vai onko se oman alan asiantuntija? On vaikea hetki tietää mitä tehdä kulloinkin vallitsevassa tilanteessa, kun oma osaaminen tai tietotaito ei enää riitä.

Tässä avuksi tulee ketterät konsultit ja asiantuntijat joilta voidaan tilata pieniäkin kokonaisuuksia tai jopa ulkoistaa omaa toimintaa busineskriittisiltä osa-alueilta joissa apua tarvitaan. Konsultointi voi olla liikkeenjohdon konsultointia, jossa yritystä konsultoidaan vallitsevan tilanteen kanssa ja yritys itse päättää toimitaanko ehdotusten tai toisinsanottuna konsultoinnin neuvojen mukaan vai etsitäänkö ratkaisua vielä muualta. Konsultointi on näin ollen pääsääntöisesti lisätiedon hankkimista ja tuottamista päätösten teon tueksi. Tai sitten konsultointi voi olla asiantuntija neuvonantaja luontoista yhteistyötä.

Asiantuntijatyötä voidaan luonnehtia siten, että siinä tapahuvassa työssä voidaan jo luottaa tehtyyn analyysiin ja työn aikana syntyneeseen aineistoon, jonka mukaan voidaan jo siirtyä itse toteutus vaiheeseen asiakkaan näin päättäessä. Asiantuntijakonsultoinnilla voidaan hakea suoraan käyttökelpoisia vastauksia kulloiseenkin pulmaan. Joten voidaan kuvata, että tällöin asiantuntijatyö tuottaa valmista materiaalia asiakasyrityksen hyväksi, jota voidaan jo käyttää suoraan toimintaprosessissa. Liikkeenjohdon konsultoinnissa pääsääntöisesti haetaan suuntaviivoja ja suuria linjoja, joilla voidaan ohjata päätöksentekoa oikeaan suuntaan antamalla suosituksia, mutta ei välttämättä suoraa vastausta mitä kanattaa heti tehdä. Molempia tarvitaan joka tapauksessa sen tilanteen mukaan mitä halutaan selvittää tai suorittaa.

Mutta kumpi valita? Liikkeenjohdon konsultti vai konsultoiva liiketoiminnan asiantuntija. Kokemuksella aiheesta on hyvin suuri merkitys, kuin myös asioiden taidokkaalla soveltamisella kulloiseenkin pulmaan joten oma vaakakuppi kääntyy alan asiantuntijaan. Toki riippuu aiheesta ja alueesta mitä palvelulla halutaan toteuttaa ja sen vuoksi on erittäin tärkeää keskustella avoimesti palveluntuottajien kanssa suoraan omaa mieltä askarruttavista aiheista.

Jokainen kohtaa työurna jossain vaiheessa tilanteen, kun oma tietotaito ei riitä ja sen tyhjiön täydentämisessä kannattaa ja tulee käyttää ulkopuolista asiantuntija verkostoa tai toimijaa, joka kykenee tukemaan liiketoimintaa tai päätöksentekoa. Se että selvittää, tutkii, kilpailuttaa ja hankkii itse ei ole huono asia, mutta jos asiaan käytetyn ajan pystyy käyttämään lisämyyntiin tai omien palvelujen parempaan hyödyttämiseen, kannattaa ehdottomasti valita asiantuntija kumppani toteuttamaan työ tai projekti.

Erilaisia asiantuntijapalveluita toimivia konsultointiyrityksiä on monia. Mutta miten niistä valita se oikea? Paras valinta on tehdä päätös oman budjetin mukaisesti niiden palvelutuottajien väliltä, jotka tuntuvat sillä hetkellä parhaimmilta. Jatko projektin tai selvityksen aikana kertoo kannattaako palvelua käyttää jatkossa. Hyvän ja huonon erottaa siitä, että saat jatkuvasti enemmän kuin tilaat. Kun taas huono tarjoaa samat vastaukset kuin jo varmasti jo tiesittekin. Toisin sanottuna yrityksestä osataan pitää huolta projektien aikana ja myös sen jälkeen.

Palveluiden tuottajana ja erilaisia kehitysprojekteja suorittaneena tiedän, että hyvä projekti päättyy sovitusti ja uusi alkaa aina uuden tarpeen mukaan. Ellei erikseen ole sovittu jatkuvasta palvelusta, niin mikään kehitysprojekti ei jatku ikuisesti tai sille ei ole määritetty päättymispäivää. Kiitos että luit tänne saakka. Voit kommentoida omia ajatuksia konsultoinnista sekä asiantuntijatyöstä sekä kokemuksistasi aiheeseen liittyen. https://www.linkedin.com/company/smartteri