Siirry suoraan sisältöön

Konsultointi vai konsultti?

  • tehnyt

Yritys kohtaa elinkaaren aikana monenlaisia haasteita ja ongelmia, joiden hoitamiseen omat voimavarat tai resurssit eivät aina riitä. Mikä sitten avuksi? Konsultointi vai konsultti, mikä avuksi? Tavanomaisin ratkaisu suuremmille yrityksille on tilata konsultointi tai jopa oma konsultti.

Mitä konsultointi on?

Mitä sillä saa? Lyhyesti kerrottuna, konsultoinnilla saa vastauksia, ehdotuksia tai esimerkiksi vaihtoehtoisia toimintamalleja ja menetelmiä konsultoinnissa tilattuun teemaan. Konsultointi on lyhytkestoista asiakkaan neuvontaa jossa asiakas tekee aina itse omat päätökset konsultin suositusten avulla tai ilman. Vaikka konsultointi olisikin ollut pitkäkestoinen ja kustannuksiltaan mittava. Asiakasyritys voi päätyä omassa ratkaisussaan täysin johonkin muuhun. Smartterin yhtenä tavoitteena konsultoinneissaan on tuoda asiakkaalleen useampia vaihtoehtoja joista valita. Näin ollen konsultoinnin tulokselle saadaan aina vastine suoritettuun korvaukseen vasten. Toki täytyy myös ymmärtää, että tilanteet ja olosuhteet voivat muuttua ja konsultointi tulee pystyä myös keskeyttämään sovitusti puolin ja toisin. Tyytyväisyys yhteistyöhön ja molemmin puolinen luottamus ovat tärkeitä tekijöitä konsultointisuhteen ylläpidossa ja sen jatkuvuudessa.

Konsultointi vai konsultti?

Mitä sillä saa? Mitä sitten tilatulta konsultilta saa? Yrityksen tilatessa oman konsultin voidaan ajatella, että tilataan palvelua kyseiseen erityisosaamista vaativaan työhön, jonka konsultti suorittaa sovitusti rajatun työtilauksen mukaan. Oma konsultti soveltuu esimerkiksi resursseja vaativiin määräaikaisiin erityistöihin, kehittämiseen, taloushallintoon, projekteihin, IT:n ja niin edespäin. Muutostilanteisiin sopeutuminen on yksi hyvä esimerkki. Kun toimintoja joudutaan uudelleen järjestelemään ja henkilöstö vähenee samalla, myös tietotaito erityistehtävistä vähenee. Silloin on järkevää paikata tietovajetta konsultilla. Tai esimerkiksi kasvuvaiheessa olevan yrityksen lisääntyneet tehtävät aiheuttavat tilapäistä työkuormaa. Jolloin voidaan tilapäisesti palkataan konsultti, kunnes yritys on saanut joko rekrytoitua lisää henkilökuntaa tai uudelleen järjesteltyä organisaationsa tukemaan muuttunutta tilannetta. Monesti erilaiset lyhytkestoiset tai tilapäiset pitkät projektit on järkevää toteuttaa ulkopuolisen konsultin avustuksella. Yrityssparraus palvelu soveltuu hyvin lyhytkestoisiin ja nopeisiin avuntarpeisiin.

Mikä avuksi?

Kosultointi vai konsultti? Kenen sitten kannattaa käyttää konsulttia? Kuinka kehittää yritystä? Lyhyt vastaus on että kaikkien on järkevää käyttää konsulttia. Yhtä lailla kuin kuntoilijan tukeutua personaltrainer palveluun uusia tuloksia halutessa omaan suoritukseen. Ei ole yrityskokoluokkaa milloin kannattaa ja milloin ei kannata käyttää konsulttia. Ainostaan käytössä oleva budjetti voi rajoittaa mahdollisuuksia, kuin myös toteutuksen laatua. Käytössä oleva aika sanelee hyvin monesti konsultoinnin tai konsultin kustannukset. Aina kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jos se hyödyttää yritystä ja nopeuttaa tulovirtaa. Smartteri auttaa aina myös budjetoinnin laatimisessa, niin omiin toimeksiantoihin, kuin myös ulkopuolisissa projekteissa asiakkaiden tukena.

Kumpi avuksi?

Konsultointi vai konsultti? Tämä kysymys on täysin yrityksen itse päätettävissä. Jos tarvitaan nopea vastaus aiheesta x voidaan esimerkiksi pyytää 30 tai 60 minuutin konsultaatio. Jos palvelusopimus on allekirjoitettu konsultointiyrityksen kanssa voidaan sopia, että kyseiset konsultointitapaukset laskutetaan aina minimilaskutuksella ja aikaperustaisesti. Voidaan sopia, että ollaan aina tavoitettavissa ja jne. Konsultti voidaan tilata projektin läpivientiin apuresurssiksi tai vaikka projektipäälliköksi. Tällöin kustannus on myös suurempi koska konsultti on sovitun ajan juuri teille varattuna. Tai vastaavasti konsultti on tilattu tiettyyn projektiin projektihinnalla. Erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa konsultointia ja konsultti palvelua on monia. Smartteri konsultointitoimisto toteuttaa asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan sovittua palvelua.

Palveluavuksi

Smartteri toteuttaa konsultointiprojekteja asiakasyrityksilleen räätälöityinä. Valmista pakettia avaimet käteen ratkaisua tarjotaan harvoin, koska jokainen yritys on erilainen kuin myös organisaatiot ja haluttu konsultaatio. Yleisesti ottaen konsutointiprojektit toteutetaan kokonaisuuksina ja päätetään sovitusti. Hinnoittelumalleja on vain muuta, joten sen mukaan yritys tietää aina mitä palvelu tulee maksamaan. Työt aloitetaan vasta hyväksytyn tarjouksen perusteella, jossa tavoitteet ja palveluiden kuvaukset on avattu.

Konsultointi vai konsultti?
Smartteri, niemenkatu 73 Lahti

Smartteri konsultointitoimiston konsultin voi tilata määräajaksi yrityksen käyttöön sovittuun projektiin tai tehtävään tai sopia konsultointiyhteistyöstä. Olemalla yhteydessä olette askeleen lähempänä omaa ja joustavaa konsulttia.